Produkti

Piedāvājam preces ierīkotājiem – elektromontāžas un elektroinstalāciju, energoapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecības, elektrosadales skapju montāžas uzņēmumiem. Tirgotājiem – elektromateriālu, apgaismojuma tehnikas vairum- un mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Industriāliem klientiem – ražošanas, metālapstrādes u.c. uzņēmumiem.

Apgaismojuma risinājumi
 • Ielu apgaismojums
 • LED gaismekļi
 • Spuldzes, LED spuldzes
 • Iekštelpu apgaismojums
 • Avārijas gaismekļi
Kabeļi un vadi
 • Zemsprieguma spēka kabeļi
 • Instalācijas kabeļi
 • Montāžas vadi
 • Gumijas kabeļi
 • Datu kabeļi
 • Gaisvadu līniju vadi
Ārējie tīkli un vidējais spriegums
 • Vidsprieguma kabeļi
 • Vidsprieguma gala apdares un savienojuma uzmavas
 • Vidsprieguma iekārtas
 • Mērmaiņi
 • Vidsprieguma drošinātāji
 • Gaisvadu līniju materiāli
 • Pārsprieguma novadītāji
 • Instrumenti darbam sprieguma aktīvā vidē
Zemsprieguma risinājumi un instrumenti
 • DIN sliedes produkti
 • Instalācijas materiāli
 • Slēdži un rozetes
 • Gatavās zemsprieguma sadales
 • Instrumenti
 • NH tipa drošinātāji
 • Zemsprieguma kabeļu gala apdares, savienojumi un termocaurules
Industriālās preces
 • Elektromotori
 • Automatizācijas risinājumi
 • Frekvenču pārveidotāji
 • Industriālā automātika
 • Industriālās rozetes
Kabeļu aizsardzības caurules
 • Elektroinstalācijas caurules
 • Kabeļu aizsardzības caurules
 • Caurdures caurules
 • Kabeļu savienojuma akas un vāki
 • Brīdinājuma lentas un aizsarglentas
Zibensaizsardzība un zemējums
 • Vertikālie zemētāji un komponentes
 • Zibens uztvērēji un komponentes
 • Stiprinājumi
 • Pārsprieguma aizsardzība
 • Pārnēsājamais zemējums
Zaļie produkti
 • Apgaismojums uz saules baterijām
 • Vadība LED ielu gaismekļiem