Atteikuma tiesības un strīdu risināšana

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības pārdomāt un uzreiz atcelt pasūtījumu, informējot Pārdevēju par pasūtījuma atcelšanu
Pārdevēja darba laikā piezvanot uz tālruni: 61112434 vai nosūtot atteikumu uz mājaslapā
norādīto e-pastu: info@lemt.lv vēl pirms pasūtījuma apstrādes.
Iemaksātā nauda pircējam tiks atmaksāta 7 dienu laikā pēc naudas saņemšanas Pārdevēja kontā.

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža,
nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz elektroniskā pasta adresi info@lemt.lv
vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: SIA “LEMT” Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076.
Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.
Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas,
atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam
uz adresi: SIA “LEMT” Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076.
Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz  Pircējs.
Nauda tiks atgriezta 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu.
Interneta veikals atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma, pēc saskaņošanas;
pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 

STRĪDU RISINĀŠANAS NOTEIKUMI

Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. PIRCĒJIEM, kuri uzskatāmi par patērētājiem normatīvo aktu izpratnē ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot PĀRDEVĒJAM rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

– www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
– www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

Ārpustiesas strīdu risinātājs
Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija
Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālr.: 65452554;
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
Maksa
Bez maksas
Valodas
Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam